Trapholt

Nærværende kunst

I en hverdag med fart på, hvor man konstant er på, og hvor der stilles mange krav til elevernes evne til at navigere, mangler der måske værktøjer, der kan hjælpe eleverne til at fordybe sig, være nysgerrige og forholde sig til sig selv og fællesskabet, tage stilling og handle?

Hvordan kan vi bruge elevernes egne kompetencer, nysgerrighed og refleksioner i arbejdet med kunstens temaer?

Forløbene på Trapholt har til formål at bruge elevernes egen fascination og nysgerrighed som afsæt for refleksioner og dialog omkring kunst og dem selv. At få dem til at stoppe op, fordybe sig og reflektere over, hvem de er, men i lige så høj grad hvem andre er.

Hvis eleverne møder kunstværket med nysgerrighed, med lydhørhed for, hvad det har at fortælle dem om dem selv, så er der mulighed for refleksioner og diskussioner om, hvordan de opfatter sig selv, hvordan andre opfatter sig selv, og hvordan de kan forstå omverdenen.

Kunsten har ikke et entydigt svar. Det er derimod et møde med flertydige svar og en måde at forstå verden på. I forløbene inviterer vi eleverne til at tage udfordringen i dette møde op, og søge efter svar.

Vi ønsker at give eleverne nogle redskaber til at handle og være aktører i det forum, hvor der ikke er defineret noget resultat. At de får mulighed for at afprøve, at nogle gange er regnestykket 2+2=5 eller endda 7!

Trapholt kan danne ”rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle”. Folkeskolens formålsparagraf stk. 2.

Nærværende kunst

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
550 kr.
Yderligere priser:
For skoler i Kolding Kommune er prisen 200 kr. for 1 time og 300 kr. for 2 timer. For skoler uden for Kolding Kommune er prisen 550 kr. for 1 time og 850 kr. for 2 timer.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedkommunikation, Dansk - Kommunikation, Dansk - Lytning, Dansk - Læsning, Elevernes alsidige udvikling
Fag:
Billedkunst, Dansk, Elevernes alsidige udvikling
Læringsmål:
"Rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.”

Folkeskolens formålsparagraf stk. 2.