Væksthusene

Natursyn til debat

Naturen er et produkt, en vild kraft, kilde til videnskabelig udforskning, smuk og farlig. Vi beskriver naturen på mange måder. I dette forløb skal eleverne arbejde med, hvordan forskellige natursyn påvirker, hvad vi sætter fokus på, og hvilke konsekvenser det har for naturen. Eleverne lærer om de fire klimazoner i Væksthusene, samtidig med at de forholder sig til, hvordan forskellige natursyn påvirker, hvordan vi ser på naturen. De arbejder desuden med at anvende klassiske retoriske virkemidler til at konstruere gode argumenter og at bruge andres argumenter mod dem.

Eleverne starter med at afdække deres eget umiddelbare natursyn. Herefter inddeles de i grupper, og hver gruppe tildeles et specifikt natursyn. Herfra skal grupperne leve sig ind i rollen og se naturen med det natursyn, de har fået. Eleverne får en rundvisning i Væksthusenes fire klimazoner og skal ud fra rundvisningen selv finde argumenter for netop deres natursyn.

Derefter producerer grupperne skitsen til den perfekte naturø, med udgangspunkt i det natursyn, de har fået tildelt. Hvem skal bruge det? Hvad skal det indeholde? Hvilke grundantagelser er vigtige at have med?

Til sidst præsenterer grupperne deres produkter og får feedback, og vi runder af med en releksion over, hvordan eleverne kan se natursyn afspejlet i deres hverdag.

 

Billede af væksthusene
Foto

Maria Randima

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
675 kr.

Om tilbuddet

Målgruppe: Ungdomsuddannelse
Ungdomsuddannelse:
HF, HTX, STX
Fag:
Almen sprogforståelse, Almen studieforberedelse, Biologi, Naturgeografi
Læringsmål:
Eleven kan opbygge argumenter og bruge dem i en debat.

Eleven har viden om forskellige natursyn.