Mosede Fort, Danmark 1914-18

Neutralitetens Balancegang - Dilemma 1914

Der er krig i Europa! Militæret mangler våben, og befolkningen mangler mad. Hvad gør I? Eleverne bliver stillet over for de dilemmaer, som de danske politikere skulle balancere fra 1914-18.

Der er krig i Europa! Militæret mangler våben, og befolkningen mangler mad. Hvad gør I?

Eleverne bliver udstyret med iPads, når de skal spille læringsspillet Dilemma1914. I spillet skal eleverne agere politiske rådgivere for den danske regering og tage stilling til de dilemmaer, Danmark skulle balancere fra 1914-1918.

"Neutralitetens balancegang" udfolder sig i udstillingen "På kanten af krig" på Mosede Fort. Den unikke bygning emmer af historie, og udstillingen giver en fortættet oplevelse af både den store og den lille historie om den danske neutralitet.

Omsatte læringsmål:

  • Eleverne kan indgå i en dialog om, hvordan 1. Verdenskrig påvirkede livet i Danmark.
  • Eleverne kan samarbejde om at opsøge viden om perioden 1914-1918 i udstillingens autentiske rum.
  • Eleverne kan tage stilling til fortidens dilemmaer og koble dem til vores egen tid.

Gratis undervisningsmateriale
Undervisningsmaterialet "Hverdagsliv i krigens skygge – et kildemateriale om Danmark under 1. Verdenskrig" er konkrete kilder helt tæt på fortidens menneskers liv og tanker. Kontakt museet for at bestille materialet.

Neutralitetens balancegang
Rejs tilbage i tiden på Mosede Fort
Foto

Mosede Fort, Danmark1914-18

©

Mosede Fort, Danmark1914-18

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
500 kr.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Historie - Historiebrug, Historie - Kronologi og sammenhæng, Samfundsfag - Politik
Fag:
Historie, Samfundsfag
Læringsmål:
Historie: Videns- og Færdighedsmål: "Kronologi, brud og kontinuitet"
Eleven har viden om begivenheders forudsætninger, forløb og følger
Historie: Videns- og Færdighedsmål: Det lokale, regionale og globale
Eleven kan forklare historiske forandringers påvirkning af samfund lokalt, regionalt og globalt
Historie: Videns- og Færdighedsmål: "Historiske scenarier"
Eleven kan udlede forklaringer på historiske forhold og forløb ud fra historiske scenarier
Historie: Videns- og Færdighedsmål: "Historisk bevidsthed"
Eleven kan diskutere egen og andres historiske bevidsthed
Samfundsfag: Videns- og Færdighedsmål: ”Politiske partier og ideologier”
Eleven har viden om politiske ideologier og grundholdninger
Samfundsfag: Videns- og Færdighedsmål: ”International politik”
Eleven kan diskutere mål og midler i dansk udenrigspolitik

Se alle tilbud fra: