Vendsyssel Kunstmuseum

Niels Larsen Stevns

Lær maleren at kende.

Omvisningen er dialogbaseret og vil fokusere på et eller flere forskellige aspekter af kunstnerens virke. Eksempelvis religiøse motiver, slagbilleder eller landskaber.

Landskabsmaleri
Niels Larsen Stevns
©

Vendsyssel Kunstmuseum

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 time
Pris:
350 kr.

Om tilbuddet

Målgruppe: Ungdomsuddannelse
Erhvervsuddannelse:
EUX, Læreruddannelser
Ungdomsuddannelse:
HF, HHX, STX, VUC
Fag:
Billedkunst, Dansk
Læringsmål:
Eleverne vil få øget kendskab til udvalgte perioders karakteristika, herunder billedanalytisk fagterminologi.
Eleverne vil blive trænet i at analysere et relevant visuelt materiale samt i at kommunikere om visuelle virkemidler.