Nordatlantisk Hus

Nordatlanten og Rigsfællesskabet – Nordisk ekspansion, hjemmestyre og selvstændighed

Hvordan opstod Rigsfællesskabet? Hvad har Islands rolle været, og hvordan ser fremtiden ud for Rigsfællesskabet? I dette forløb imødekommer vi det nye historiekanon-punkt 'Nordatlanten og rigsfællesskabet' og perspektiverer til nutidens nordatlantiske nationer.

Vi skal lære om landnamstiden, hvor vikingerne drog ud i Nordatlanten. Vi skal se på selvstændighedsbevægelserne i Island, Grønland og på Færøerne frem til i dag, og hvordan de har været med til at præge drømme og håb for fremtiden. Ikke mindst skal vi undersøge Danmarks rolle og ry som magtecentrum og kolonimagt.  

Forløbene inkluderer:

  • Et didaktiseret forberedelsesmateriale, som fremsendes efter booking.
  • Et fysisk forløb i Nordatlantisk Hus med fokus på læring om de nordatlantiske nationer Grønland, Færøerne og Island gennem oplæg, oplevelser og sansning.
  • Mulighed for at arbejde videre med emnet i et projektorienteret forløb på skolen.
  • Et evalueringsmateriale, der indeholder et spørgeskema og en digital quiz, hvor eleverne kan genopfriske deres læring om Nordatlanten.

Projektet er finansieret af Augustinus Fonden og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Den grønlandske rapper Josef Tarrak
Rapperen Josef Tarrak er meget kritisk overfor den forsatte danske indflydelse i Grønland
Foto

Andreas Otte

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
3½ time
Pris:
0 kr. Gratis
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Historie - Historiebrug, Historie - Kronologi og sammenhæng, Samfundsfag - Sociale og kulturelle forhold
Fag:
Historie, Samfundsfag
Læringsmål:
Historiekanon: Eleven har viden om kanonpunktet - Nordatlanten og rigsfællesskabet.
Historie - Historiebrug: Eleven kan skelne imellem forskellige fortællinger om Danmarks rolle i Nordatlanten og deres betydning i dag.
Historie - Kronologi og sammenhæng: Eleverne har viden om landnamstiden og dens betydning for Rigsfællesskabet og Islands historiske forbindelse med Danmark.
Eleverne har viden om centrale begivenheder i 1900-tallet, der har betydning for Islands løsrivelse fra det danske rige og Færøerne og Grønlands vej til hjemmestyre og selvstyre.
Samfundsfag

Se alle tilbud fra: