ivandet

Ocean Science

Undersøgelser af havet som forberedelse til fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi. Vi udbyder dette forløb for at understøtte FN’s decade of ocean science. https://www.oceandecade.org/

For at få en forståelse for havet, er det vigtigt at forstå den foranderlighed der også spiller ind. Dette forløb vil give eleverne mulighed for at opleve havets forudsætninger igennem egne erfaringer og undersøgelser. Den data og de konklusioner eleverne danner ud fra deres undersøgelser vil til slutteligt kunne samles og skabe et godt udgangspunkt for en bedre forståelse for det sammenspil der findes i mellem de fysiske og biologiske parametre i havet.

Aktiviteter

Undersøgelserne og målingserfaring er det klare fokus i dette forløb.

 1. Eleverne introduceres for Østersøen som økosystem
 2. Eleverne arbejder i grupper om et valgt emne (salinitet, temperatur, dyr, planter, ilt, sigtbarhed mm)
  • Der udarbejdes hypoteser
  • Laves en forsøgsopsætning/undersøgelsesbeskrivelse
  • Udarbejdelse af tabel til data
  • Eleverne bliver introduceret til det udstyr de skal/kan bruge
  • Der laves undersøgelser og indhentes data
 3. Eleverne skal samle al data i en model
 4. Præsentationer af al data
 5. Diskussion om hvad data viser om Østersøen lokalt
Måling af sigtbarhed i vandet med Secchiskive

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
3 timer
Pris:
3000 kr.
Yderligere priser:
Der kan tilbydes materiale og udstyr til 1 times egenundersøgelse af klippekysten som biotop for 1000kr
Max deltagere:
26 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Biologi - Kommunikation, Biologi - Modellering, Biologi - Undersøgelse, Biologi - Perspektivering, Fysik/kemi - Kommunikation, Fysik/kemi - Undersøgelse, Fysik/kemi - Perspektivering
Fag:
Biologi, Fysik/kemi
Læringsmål:
Eleven kan indsamle og vurdere data fra egne og andres undersøgelser i naturfag.

Eleven kan konkludere og generalisere på baggrund af eget og andres praktiske og undersøgende arbejde.

Eleven har viden om miljøfaktorer i forskellige biotoper.

Eleven kan med modeller forklare sammenhænge mellem energistrømme og stofkredsløb.

Eleven kan med modeller forklare stofkredsløb i naturen.

Eleven kan diskutere miljøpåvirkningers betydning for biodiversitet.

Eleven kan vurdere miljøpåvirkninger af klima og økosystemer.

Eleven har en viden om biologiske, geografiske og fysisk-kemiske forholds påvirkning af økosystemer.

Eleven kan formulere en påstand og argumentere for den på et naturfagligt grundlag.