ivandet

Østersøens diversitet

Østersøen er både helt særlig og super sårbar, og derfor er den god til at illustrere hele verdens haves udfordringer med øget befolkningstal, forurening og global opvarmning. Mest af alt er livet i Østersøen et perfekt eksempel på tilpasninger til barske levesteder. Sammensætningen af arter i havet omkring Bornholm er nemlig helt unik grundet den lave salinitet og de varierende bundtyper. Alt det inviterer vi jer til at blive klogere på!

Nedenstående er et standardforløb, men vi giver mulighed for tilpasning, så det passer præcis til jeres ønsker og behov.

Aktiviteter:

  • Introduktion til Østersøen
  • Fysisk/kemiske forsøg om brakvand, springlag og næringsstoffer
  • Indsamling af dyr med waders, fiskenet, vandkikkert
  • Sortering af organismer
  • Undersøgelse af organismers tilpasning
  • Afslutning

Tilkøb:

  • Guidet snorkelforløb (2 timer 3.500 kr.), kun maj-september og helt afhængig af vejrforhold på den pågældende dag.
  • Materiale til kystundersøgelser på egen hånd (1.000 kr.)
  • Hvis I har særlige ønsker, så kontakt os endelig!
Undersøgelse af livet i Østersøen - helt tæt på

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
2000 kr.
Max deltagere:
26 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Biologi - Kommunikation, Biologi - Undersøgelse, Biologi - Perspektivering, Fysik/kemi - Undersøgelse, Natur/teknologi - Kommunikation, Natur/teknologi - Undersøgelse
Fag:
Biologi, Fysik/kemi, Natur/teknologi
Læringsmål:
Eleven kan udføre enkle feltundersøgelser i naturområder.

Eleven har viden om faktorer til at beskrive naturområder.

Eleven har viden om regionale forskelle og ligheder i natur og teknologi.

Eleven har viden om menneskets påvirkning af naturområder gennem tiden.

Eleven har viden om naturfaglige og teknologiske fagord og begreber.