Vendsyssel Historiske Museum

Oldtiden

Værkstedsaktiviteter fra jern- og bronzealderen.

Eleverne vil blive orienteret i nogle af områdets oldtidslevn samt prøve arbejdsprocesser med relation til livet i jern- og bronzealderen.

I: Værkstedsaktiviteter. Varighed 4 timer.

II: Oplæg samt tur i oldtidslandskabet + værkstedsaktiviteter. Varighed 6 timer.

Tilbydes om onsdagen

Oldtiden

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
4 timer
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Gratis for privat og folkeskoler i Hjørring Kommune. Øvrige 800 kr.

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
3., 4., 5., 6., 7.
Kompetenceområde:
Historie - Historiebrug
Fag:
Håndværk og design, Historie, Madkundskab, Natur/teknologi
Læringsmål:
Eleverne vil have viden og færdigheder om arbejdsprocesser fra oldtiden og herigennem kunne forstå sammenhængen mellem fortid og nutid.