Nordsøen Oceanarium

Op a’ hawe’ å tilbaws igen

Evolution med fokus på hvalernes udvikling.

Med udgangspunkt i Oceanariets akvarier og udstillinger arbejder eleverne med udviklingen fra fisk over landpattedyr til havpattedyr. Herigennem introduceres de til og arbejder med begreber som variation, selektion, konkurrence og tilpasning. Der veksles imellem oplæg, dialog, gruppearbejde og opsamling, hvor grupperne fremlægger for hinanden..

Op a’ hawe’ å tilbaws igen

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2½ time
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Tilbuddet er gratis for skoler i Hjørring Kommune. Andre skoler betaler 900 kr. pr. forløb + 55 kr. pr. elev i entré.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Biologi - Modellering, Biologi - Perspektivering
Fag:
Biologi
Læringsmål:
Eleverne forstår forskellige faktorers indflydelse på evolution gennem egne observationer af levende dyr og diverse udstillingsgenstande. Eleverne kan anvende modeller til forklaring af arters udvikling og de faktorer, der påvirker udviklingen.