Næstved Ungdomsskole

Opdag Næstved Kunstby

Forløb for indskolingen med fokus på sansning, analyse, farver og figurer i byens graffiti-gavlmalerier.

Næstved Kunstby er en samling af gavlmalerier, alle udført af en række internationale kunstnere udvalgt for deres vigtige arbejde inden for graffitikunst og -kultur.

"Opdag Næstved Kunsby" er et forløb særligt tilrettelagt for de yngre elever. Turen handler om at gå på opdagelse i graffitikunstværkerne og skelne mellem sansning og analyse. Vi bruger enkle begreber fra dansk og billedkunst alt efter elevernes interesse. Turen varer 45-60 minutter. 

Hver tur er unik – i dette læringsrum er fantasi og oplevelse vigtigere end korrekte svar og faste manuskripter.  

Forberedelse

Inden den guidede tur laves en forberedende øvelse med eleverne hjemme i klassen. Øvelsens formål er at skærpe eleverns opmærksomhed på billederne og sørge for at de kender til dem hjemmefra. Download opgaveark og billedsæt her fra siden.

Eleverne skal gå sammen i grupper og inddele alle billederne i kategorier som de selv finder på.

Opsamling

På turen kommer vi helt sikkert til at tale om farver, derfor har vi lavet en opsamlingsøvelse om farver som I kan lave hjemme i klassen. Opgaven er at farvelægge et gavlmaleri fra Næstved Kunstby for forskellige måder. Download opgaveformulering og billeder til farvelægning her på forløbssiden.

Ekstraopgave

Som kreativ ekstraopgave kan eleverne skabe deres egen gavl til Næstved Kunstby med fokus på farver. 

Eleverne skal skrive deres navn på gavlen, og bruge mindst tre forskellige farver. I kan eventuelt se på billeder af gavle på naestvedkunstby.com til inspiration. Der samles op på øvelsen ved at lade eleverne præsentere deres gavle for hinanden, enten i plenum eller i grupper. Hvilke farver har de valgt, og hvorfor? Hvordan har de skrevet deres navn? Var det svært eller let? Blev de inspireret af noget særligt?

Download opgaveformulering og blanke gavle til at tegne på her fra siden.

Næstved Ungdomsskole logo

ECB
Næstved Kunstby er en del af Næstved Ungdomsskole
©

ECB | 2015 | VESTRE MELLEMKAJ

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
50 min.
Pris:
Gratis
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
1., 2., 3., 4.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedanalyse, Billedkunst - Billedfremstilling, Dansk - Fremstilling, Dansk - Kommunikation
Fag:
Billedkunst, Dansk, Elevernes alsidige udvikling, Innovation og entreprenørskab
Læringsmål:
• Opnå viden om graffitikunst – at skrive sit navn, sætte sit mærke, leve af at være kreativ.
• Træne at identificere og beskrive figurer og farvesammensætninger i billeder.
• Træne at reflektere over oplevelsen af billeder – i byrummet og generelt.
• Bevæge sig analytisk fra helhed til detalje og tilbage igen i billedsamtalen.


Kompetenceområder i faget Billedkunst: Billedanalyse, Billedfremstilling
Færdigheds- og vidensmål:
• Billedgenrer
• Billedkomposition
• Billedfunktion
• Analyse
• Tegning og grafik
• Maleri og collage

Kompetenceområder i faget Dansk: Fremstilling og Kommunikation
Færdigheds- og vidensmål:
• Respons
• Dialog
• Krop og drama
• Præsentation og evaluering