Nordsøen Oceanarium

På jagt efter plastik

Vi går på Husmorstranden i Hirtshals, hvor vi samler affald, ser på, hvilken slags det er, og hvor det kommer fra. Derefter går vi en tur på havnen og ser, hvordan bådene og havnen sørger for at indsamle og fjerne affaldet. Vi ser også på alle de gode egenskaber ved plastik.

Gennem turen på havnen og stranden oplever, ser og forstår eleverne omfanget af brugen af plastik og konsekvenserne af forureningen. Der lægges vægt på, at vi i dialogform finder frem til forskellige løsninger i forhold til plastik som ressource. På stranden kommer eleverne med bud på, hvor den fundne plastik stammer fra. Ud fra det fundne og indsamlede affald laver vi en løs beregning på, hvor meget affald der kan være på stranden i Hjørring Kommune den pågældende dag.

Affald på Husmorstranden.

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Tilbuddet er gratis for skoler i Hjørring Kommune. Andre skoler betaler 900 kr. + 55 kr. pr. elev i entré
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3., 4., 5.
Kompetenceområde:
Natur/teknologi - Undersøgelse, Natur/teknologi - Perspektivering
Fag:
Natur/teknologi
Læringsmål:
Efter at have gennemført turen har eleverne fået viden om og forståelse for, hvor plastikken kommer fra, hvilke konsekvenser plastikforureningen har for miljøet, samt hvad der gøres og kan gøres for at komme problemet til livs.