Nordsøen Oceanarium

På jagt efter strandskaller

Vi går en tur på stranden og samler skaller ind. Vi ser på, hvad det er for nogle, og hvor de kommer fra. Turen kan gennemføres ved Hirtshals eller på en strand i nærheden af skolen.

Efter en kort introduktion til nogle af de vigtigste dyregrupper i havet (bløddyr som snegle, muslinger og blæksprutter) indsamler eleverne i mindre grupper opskyllede skaller, som de prøver at identificere ved hjælp af Skoletjenestens plancher. Der laves en fælles afslutning, hvor Skoletjenesten fortæller om nogle af elevernes fund.

Det er en god idé at medbringe plastikposer, så eleverne kan få deres fund med hjem.

Opskyllet studeres

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Tilbuddet er gratis for skoler i Hjørring Kommune. Andre skoler betaler 700 kr.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3.
Kompetenceområde:
Natur/teknologi - Undersøgelse, Natur/teknologi - Perspektivering
Fag:
Natur/teknologi
Læringsmål:
Gennem indsamlingen af opskyllede skaller oplever, ser og forstår eleverne, hvilke dyr skallerne stammer fra, samt hvorfor og hvordan de er havnet på stranden.