Naturcenter Amager Strand

Pædagogisk, didaktisk og fagligt besøg for studerende fra pædagogisk uddannelser

Naturcenter Amager Strand er et pædagogisk laboratorium, som afprøver og udvikler undervisnings- og læringstilbud for børn på 0-10 år. For en gruppe studerende består et besøg , af en afprøvning af en af vores pædagogiske aktiviteter og en refleksion over egen praksis i forhold til de aktiviteter, de har afprøvet.

Ved et besøg på Naturcenter Amager Strand får de studerende en kort intro til vores forløb, metoder og tilbud. De studerende vil arbejde i dybden med et af vores forløb, i sommer halvåret er det ”Små dyr på lavt vand” og i vinterhalvåret SKAL KP-underviserne vælge mellem "Fugle på stranden", "Sten på stranden" eller "Vind på stranden". Her vil de studerende afprøve et forløb, men undervejs stopper vi op og reflekterer over forløbet, hvorfor og hvordan vi har tænkt forløbet ift. læringsmål og læreplanstemaerne.  

Efter aftale med Naturcenteret kan KP-underviserne desuden låne undervisningslokaler på Naturcenter Amager Strand. (fra kl.12)

Vi opfordrer også KP-underviserne til  bruge vores grejkasser( der er 3 at vælge imellem), så de på egen hånd kan undervise KP-studerende.

Som forberedelse er det en god ide, at de studerende læser om Naturcenteret og specifikt læser om det forløb - der skal arbejdes med.

Naturcenter Amager Strand
De studerende arbejder iført waders
Foto

Naturcenter Amager Strand

©

Naturcenter Amager Strand

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
3 timer
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Varigheden af undervisningen tilpasses den enkelte gruppe. Undervisningen er gratis og er forbeholdt studerende, folkeskoler og daginstitutioner fra Københavns og Frederiksberg Kommune.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Kursus
Deltagere:
Pædagogstuderende, Lærerstuderende, PAU-studerende og studerende fra andre pædagogiske uddannelser

Se alle tilbud fra: