Nordsøen Oceanarium

Plastik i Nordsøens fødekæder

Undersøgelse af plastik i havvand og makreller

Efter en kort præsentation af forskellige videnskabelige metoder til at undersøge indholdet af plastik i havets fødekæder, undersøger eleverne frisk havvand for plankton og mikroplastik. Herefter dissekeres fisk (normalt makrel eller torsk) med henblik på at undersøge mavesækken for eventuelle plastikrester. Afslutningsvis gennemgåes nogle af konsekvenserne ved plastik i forhold til havets fødekæder. Forløbet kan udvides med start på Husmorstranden, hvor vi indsamler og beregner vægt af affalde indenfor et afgrænset stykke strand - vi går vi havnen og taler om brug af plastik og indsamler havvand til undersøgelse i vådlab.

Torskehoved med plastik

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Tilbuddet er gratis for skoler i Hjørring Kommune. Andre skoler betaler 900 kr. + 55 kr. pr. elev i entré
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Biologi - Modellering, Biologi - Perspektivering, Biologi - Undersøgelse
Fag:
Biologi, Geografi, Samfundsfag
Læringsmål:
Undersøgelse: Studie af plankton og dissektion af makrel. Indsamling af data.

Modellering: Placering af udvalgte organismer i fødekæder og fødenet.

Perspektivering: Forklare plastikkens vej gennem fødekæden og konsekvenserne heraf.