Ragnarock

Pop, rock og ungdomskultur - Ragnarock Highlight

En introduktion til de lange linjer i ungdomskulturens udvikling.

Rundviseren vil tage klassen gennem museets udstilling, hvor de ni udstillingstemaer gennemgås, og præsentere eleverne for de lange linjer i ungdomskulturens udvikling.

Eleverne vil få viden om, hvordan unge gennem tiden har brugt rock- og popmusik til at råbe op, gøre modstand, drømme sig væk til anden tid og sted, til at blive en del af fællesskaber samt til at udforske nye sider af sig selv. Eleverne vil få kendskab til, hvordan musikken har været med til at give unge et fri- og mulighedsrum samt været med til at påvirke samfundet gennem eksempelvis nye danseformer, forbrug, politiske holdninger og stiludtryk. 

Eleverne vil få anekdoterne og historierne bag museets udstillede genstande samt modtage en grundig introduktion til udstillingens temaer og indhold, så eleverne efterfølgende vil kunne udforske de enkelte dele mere i dybden.

Ungdomskulturens udvikling

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 time
Pris:
725 kr.
Yderligere priser:
Gratis for skoler i Lejre, Roskilde og Frederikssund Kommuner jf. aftale.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Historie - Kronologi og sammenhæng, Samfundsfag - Sociale og kulturelle forhold
Fag:
Historie, Samfundsfag
Læringsmål:
Fælles Mål for Historie:
Kompetencemål – Kronologi og sammenhæng
Færdigheds- og vidensmål:
Kronologi, brud og kontinuitet: Eleven kan forklare, hvorfor og hvordan historiske udviklingsforløb er præget af kontinuitet og brud.
Det lokale, regionale og globale: Eleven får viden om historiske forandringers påvirkning af samfund lokalt, regionalt og globalt.

Fælles Mål for Samfundsfag:
Kompetencemål – Sociale og kulturelle formål
Færdigheds- og vidensmål:
Socialisering: Eleven får viden om sociale grupper og fællesskabers betydning for socialisering og identitetsdannelse.
Kultur: Eleven får kendskab til globale kulturelle fænomener.


Fælles Mål for Musik – valgfag:
Kompetencemål – Musikforståelse
Færdigheds- og vidensmål:
Musikliv: Eleven får kendskab til musiklivet uden for skolen.

Kompetencemål – Historiebrug
Færdigheds- og vidensmål:
Konstruktion og historiske fortællinger: Eleven får viden om sammenhænge mellem fortidsfortolkninger, nutidsforståelser og fremtidsforventninger.