Ragnarock

Ragnarock Highlight - pop, rock og ungdomskultur

Hvordan hænger musik og ungdomskultur sammen? Få en introduktion til RAGNAROCK, og dyk selv ned i udstillingens temaer efter rundvisningen.

Eleverne vil få viden om, hvordan unge gennem tiden har brugt rock- og popmusik til at råbe op, gøre modstand, drømme sig væk til anden tid og sted, til at blive en del af fællesskaber og til at udforske nye sider af sig selv. Eleverne vil lære, hvordan musikken har været med til at give unge et fri- og mulighedsrum samt været med til at påvirke samfundet gennem eksempelvis nye danseformer, forbrug, politiske holdninger og stiludtryk.

Eleverne vil få anekdoterne og historierne bag museets udstillede genstande samt modtage en grundig introduktion til udstillingens temaer og indhold, så de efterfølgende vil kunne udforske de enkelte dele mere i dybden. Vi anbefaler, at I har tid til selv at gå rundt i udstillingen efter rundvisningen. Vi gør dog opmærksom på, at det er lærerens ansvar at holde eleverne samlet på museet og sikre, at de installationer, der findes i udstillingen bliver brugt efter hensigten.

Besøg også museets udstilling "Smattens magi - 50 års aftryk af Roskilde Festival"

Ragnarock - museet for pop, rock og ungdomskultur

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 time
Pris:
725 kr.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Ungdomsuddannelse
Erhvervsuddannelse:
Læreruddannelser, Tekniske skoler
Ungdomsuddannelse:
HF, HHX, HTX, STX, VUC
Fag:
Historie, Musik, Samfundsfag
Læringsmål:
Forløbet understøtter følgende mål fra Histories (STX) og Kultur- og samfundsfag-gruppens (HF) læreplan:
• At elevernes skal kunne redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks historie, Europas historie og verdenshistorie, herunder sammenhænge mellem den nationale, regionale, europæiske og globale udvikling.
• At eleverne skal kunne formulere historiske problemstillinger og relatere disse til deres egen tid.
• At eleverne skal kunne analysere eksempler på samspil mellem materielle forhold og menneskers forestillingsverden.
• At eleverne skal kunne reflektere over mennesker som historieskabte og historieskabende.

Forløbet understøtter følgende mål fra Samfundsfags (STX /HTX), Kultur- og samfunds-faggruppens (HF) og Samtidshistories (HHX) læreplan:
• At eleverne skal kunne sammenligne og forklare sammenhænge mellem samfundsforandringer og ændringer i sociale og kulturelle mønstre.
• At eleverne skal kunne undersøge sammenhænge mellem relevante baggrundsvariable og sociale og kulturelle mønstre.
• Eleverne skal kunne undersøge og vurdere samspillet mellem den teknologiske og samfundsmæssige udvikling.
• Eleverne skal kunne demonstrere indsigt i udviklingen i kulturelle og sociale forhold, nationalt og globalt.

Forløbet understøtter følgende mål fra Musik (STX) læreplan:
• At eleverne skal kunne anlægge synsvinkler af historisk, samfundsmæssig, kulturel, genre- og stilmæssig art på det musikalske stof.