Skole-Kirke-Tjenesten

Re:formation

Tegnefilm og salmerap.

Projektet tilrettelægges gennem fem faser – Verden i 1500-tallet, Martin Luther og Bibelen, Bogtrykkerkunsten, Reformationen i Danmark samt Fællessang.

Hvert tema bliver indledningsvist præsenteret for eleverne gennem en lille tegnefilm a ca. 2 minutters varighed. Herefter arbejder eleverne med refleksionsspørgsmål til den lille film og efterfølgende med det konkrete tema i elevbogen "Re:minder". Arbejdet munder ud i et kirkebesøg centreret om det såkaldte fortællespil, der er en enkel form for teater. Eleverne skal desuden arbejde med en Luthersalme samt en rap skrevet og indspillet af Per Vers.

Projektet gennemføres ideelt som et tværfagligt projekt over 14 lektioner (kan tilpasses efter tid og behov)

test

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
5., 6.
Kompetenceområde:
Kristendomskundskab - Kristendom
Fag:
Dansk, Historie, Kristendomskundskab
Læringsmål:
Eleverne skal lære om og reflektere over, hvorfor reformationen opstod, hvordan den foregik, og hvilken betydning reformationen har haft for kirke, kultur og samfund i Danmark.