Marstal Søfartsmuseum

Rekonstruér et skibsforlis

Ud fra historiske kilder rekonstrueres et skibsforlis i det 20. århundrede. Der benyttes forskellige primære kilder fra Marstal Søfartsmuseums arkiv, hvor eleverne får en forståelse af kilders betydning og brug i historiefaget. Der arbejdes analytisk og vurderende, og der rundes af med en anskueliggørelse af det faktiske forløb i skibsforliset, der holdes op mod det, som eleverne selv har rekonstrueret.

Med øvelsen lægges der op til, at eleverne får et godt indblik i kilders betydning for historiefaget. Dertil vil elevernes forudsætninger for at vurdere løsningsforslag på historiske problemstillinger styrkes. Ydermere vil eleverne få kendskab til arbejdsgangene i et lokalhistorisk arkiv.  

M/S ERIK BOYEs forlis
M/S ERIK BOYEs forlis.

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
600 kr.
Max deltagere:
25 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Historie - Kildearbejde, Historie - Kronologi og sammenhæng
Fag:
Historie, Samfundsfag
Læringsmål:
Tilbuddet understøtter kompetenceområdet kildearbejde, hvor eleverne styrkes i at vurdere løsningsforslag på historiske problemstillinger samt kildeanalyse, hvor eleverne får oparbejdet viden om kildekritiske begreber.

Derudover giver tilbuddet eleverne mulighed for at udvælge kilder til belysning af historiske problemstillinger. Eleverne får viden om kriterier for søgning af kilder.

Se alle tilbud fra: