Isfjordscentret

Rigdomme og møder mellem mennesker – udskolingen

I de vedlagte filer findes både besøgsmateriale til brug ved besøg på Isfjordscentret, og online materiale, som særligt er beregnet til brug i klassen. Om det sidste skal bemærkes, at elevmaterialet ud over i pdf-format, også foreligger i keynote-format, og det kan være nemmere at arbejde med, især hvis man bruger IPad; det kan hentes her:https://isfjordscentret.gl/wp-content/uploads/2023/07/rigdommeOGmoeder…

Trommedans ved åndemaning, underhodlning og konfliktløsning
Trommedans ved åndemaning, underhodlning og konfliktløsning
Foto

Ukendt kunstner, Egede, Hans, and Didrik Arup Seip

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Geografi - Undersøgelse, Geografi - Perspektivering, Natur/teknologi - Kommunikation
Fag:
Geografi, Historie, Natur/teknologi
Læringsmål:
● eleverne opnår viden om de forskellige kulturmøder, der har fundet sted igennem tiden ved Diskobugten.
● eleverne opnår en særlig viden om hvordan livet var dengang.
● eleverne får en forståelse af, hvordan man kan forske i isen.

Se alle tilbud fra: