Skovgaard Museet

Romantik og guldalder

Guldalderens landskabsmalerier skulle ikke kun være kønne og smukke, men også højstemte og dramatiske. De skulle afspejle menneskets indre følelser og landets storhed.

Materialet til dette tema om guldalderen og nationalromantikken er en general introduktion til perioden og Skovgaard Museets samling. Det er et besøg i en anden tidsalder, hvis politik og muligheder for at udtrykke sig var nogle ganske andre end i dag. Den tids filosofi og normer har omvendt en stor rolle i dag og kan stadig spores i spillet mellem kvinder og mænd og vores ideale forestillinger om det perfekte liv.

Oplevelsen på museet tager udgangspunkt i det danske landskab og de forestillinger, som vi har om naturen. De blev født i guldalderen, men er stadig fremherskende i vores haver og parker. Og derfra spejles resten af samfundet.

Andet materiale til undervisningen

Til materialet hører desuden en poesibog med tidens poesi og en CD med tidens populære musik, den kan lånes ved henvendelse på museet. Endelig har museet skabt en emnekasse om guldalderens maleri og kultur, der kan lånes ved henvendelse til museet.

I undervisningen

Materialet er tænkt til de ældre elever og lærere i dansk, religion, historie og billedkunst. Materialet er en god introduktion til at arbejde tværfagligt med billedanalyse, romantikken og guldalderen i undervisningen. For de yngre elever er materialet mest en lærerintroduktion, hvor opgaverne lægger op til samtale om billederne på museet. Der er også mulighed for at arbejde praktisk med kunsten ved besøg på museet. Det kan fungere tværfagligt, hvor dansk, billedkunst og historie inddrages.

 

Hent undervisningsmaterialet her

Hent Poesibogen her i Pdf med omslag.

Det skal printes ud med en side ad gangen på for og bagside, så der tilsidst kommer en bog ud af det.

ROMANTIK OG GULDALDER
Udsigt over havet fra Møens Klint, 1850 Olie på lærred
Foto

P.C. Skovgaard

©

Skovgaard Museet, inv.nr. 19. 426

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 time
Pris:
400 kr.

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Almindelig indvandresprog - Kultur og samfund, Billedkunst - Billedanalyse, Billedkunst - Billedkommunikation, Dansk - Fortolkning, Dansk - Fremstilling, Dansk - Kommunikation, Dansk - Tale, Historie - Historiebrug, Historie - Kildearbejde, Historie - Kronologi og sammenhæng, Medier - Medieanalyse, Modersmålsundervisning - Kultur og samfund, Modersmålsundervisning - Mundtlig kommunikation, Samfundsfag - Politik, Samfundsfag - Sociale og kulturelle forhold
Fag:
Billedkunst, Dansk, Elevernes alsidige udvikling, Historie
Læringsmål:
Romantik og guldalder

Se alle tilbud fra: