Nordsøen Oceanarium

Rundtur på havnen

Guidet rundvisning.

Skoletjenesten guider en rundtur på havnen, hvor vi ser på fiskefartøjer og andre både samt forskellige virksomheder på havnen. PowerPoint til gennemgang af fiskeredskaber og –metoder på skolen (eller på Oceanariet) er udarbejdet og kan lånes. Der indgår ikke besøg på fiskefartøj eller virksomhed i dette forløb.

Rundtur på havnen

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Tilbuddet er gratis for skoler i Hjørring Kommune. Andre skoler betaler 900 kr. pr. forløb.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Biologi - Perspektivering, Biologi - Undersøgelse, Natur/teknologi - Perspektivering, Natur/teknologi - Undersøgelse, Uddannelse og job - Arbejdsliv
Fag:
Arbejdskendskab, Biologi, Natur/teknologi, Uddannelse og job
Læringsmål:
Eleverne kan genkende fiskeredskaberne på et fiskefartøj og forklare, hvordan redskabet virker, og hvilke fisk det fanger.

Eleverne kan forklare, hvordan fiskeriet skaber arbejdspladser på havnen.