Skibene på Holmen

Rundvisning 1, Fregatten Peder Skram F352

En dialogbaseret rundvisning om bord i fregatten Peder Skram.

Søværnets rolle var i første række under Den Kolde Krig. Her overvågede man blandt andet fjendens skibstrafik, øvede forsvar mod invasion fra øst og deltog i flådestyrker sammen med andre NATO-lande.

Undervisningsforløbet tager afsæt i en rundvisning om bord i fregatten, hvor eleverne kan opleve den unikke og autentiske ramme, som skibet udgør. Eleverne kommer rundt om bord i skibet, hvor de får indblik i, hvordan man levede om bord, i våbensystemerne, arbejdsopgaverne til søs og hører om nogle af de spændende oplevelser, guiderne selv har været en del af.

Vi ser på søværnet som både produkt og medskaber af Den Kolde Krig og med konkret udgangspunkt i fregattens funktioner.

Vi tager gerne imod alle klassetrin, og besøget aftales og tilrettelægges i tæt dialog med jer.

Det ville være oplagt at booke dette forløb sammen med Rundvisning 2, Sælen og Sehested, hvor eleverne kan komme om bord på en undervandsbåd og en missiltorpedobåd.

Fregatten Peder Skram F352
Fregatten F352 Peder Skram

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
1300 kr.
Yderligere priser:
Hvis 2 forløb bookes samtidig, tilbydes begge forløb for 2500,-
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Arbejdskendskab - Job og karriere, Arbejdskendskab - Virksomhed og arbejdsmarked, Dansk - Lytning, Historie - Historiebrug, Samfundsfag - Politik, Uddannelse og job - Arbejdsliv, Uddannelse og job - Fra uddannelse til job, Uddannelse og job - Personlige valg
Fag:
Dansk, Elevernes alsidige udvikling, Historie, Projektopgaven, Samfundsfag, Uddannelse og job
Læringsmål:
Eleven lærer via en rundtur gennem hele skibet om livet om bord under den kolde krig.

Se alle tilbud fra: