Nordsøen Oceanarium

Sælforsker for en dag

Undersøgelse af sælers biologi og levevis.

Efter et oplæg i dialog om hvordan sælforskeren arbejder,  arbejder eleverne gruppevis med iagttagelsesopgaver ved sælariet, hvor de anvender forskellige undersøgelsesmetoder og diskuterer sig frem til svar på spørgsmål om sælernes biologi og levevis. Metoder og resultater diskuteres som afslutning.

Forløbet gennemføres bedst først på dagen, inden der er mange andre gæster på Oceanariet.

Sælforsker for en dag

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2½ time
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Tilbuddet er gratis for skoler i Hjørring Kommune. Andre skoler betaler 900 kr. pr. forløb + 55 kr. pr. elev i entré.

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
5., 6.
Kompetenceområde:
Natur/teknologi - Undersøgelse
Fag:
Natur/teknologi
Læringsmål:
Eleverne kan designe og gennemføre enkle systematiske undersøgelser på et levende dyr ud fra sæler som et eksempel.