Nordatlantisk Hus

Sagnlandet i Nord

Besøg Nordatlantisk Hus og kom på en litterær dannelsesrejse i Nordatlanten. Vi skal høre om Havets Moder, der kontrollerer fangstdyrene i Grønland og Risin og Kellingin, der uden held forsøgte at hugge Færøerne til Island. Vi skal også prøve at forstå, hvorfor 55% af Islands befolkning tror på alfer. Undervejs skal vi bruge vores sanser og se og røre ved nogle af de genstande fra Nordatlanten, som vi møder i fortællingerne. Som workshop skal vi lave stop-motion animationer til udvalgte sagn.

Forløbene inkluderer:

  • Et didaktiseret forberedelsesmateriale, som fremsendes efter booking.
  • Et fysisk forløb i Nordatlantisk Hus med fokus på læring om Island, Grønland og Færøerne gennem oplæg, oplevelser og sansning.
  • Mulighed for at arbejde videre med emnet i et projektorienteret forløb på skolen.
  • Et evalueringsmateriale, der indeholder et spørgeskema og en digital quiz, hvor eleverne kan genopfriske deres læring om Nordatlanten.

Projektet er finansieret af Augustinus Fonden og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Sælkvinden er det mest kendte sagn fra Færøerne.
Kópakonan, Sælkvinden på Kalsoy
Foto

Lisbeth Nebelong

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
3½ time
Pris:
0 kr. Gratis
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6., 7.
Kompetenceområde:
Arbejdskendskab - Job og karriere, Billedkunst - Billedkommunikation, Dansk - Fortolkning, Dansk - Fremstilling, Dansk - Lytning, Historie - Historiebrug, Historie - Kronologi og sammenhæng, Kristendomskundskab - Ikke-kristne religioner..., Kristendomskundskab - Kristendom
Fag:
Dansk, Håndværk og design, Historie, Kristendomskundskab
Læringsmål:
Dansk:
• Læsning af tekster (gennem forsk. formater: skrift, genfortælling, film, sang)
• Fra kanonen i dansk: Folkeviser
• Fortolkning (indsigt i fire genrer, refleksion over teksternes temaer)
• Fremstilling (mundtlig fremstilling af genretræk)
• Kommunikation (træne sociale kompetencer i mødet med eksternt læringsmiljø)
• Historieforståelse og kendskab til det nordiske kulturfællesskab, introduktion til det færøske og grønlandske sprog

Kristendom:
• Grønlandske myter (myters sammenhæng med livsopfattelsen)
• Kristendommens historie (Grønlands missionhistorie, kristendommen på Færøerne)

Historie:
• Historiebrug (Forståelse af hvordan traditionelle fortællinger bruges identitetsskabende i dag)
• Forståelse for nordatlantisk kultur og historie
• Rigsfællesskabet (Grønland og Færøerne) (Forventes optaget som punkt på kanonlisten for historiefaget fra skoleåret 22/23)

Billedkunst:
• Eleven kan etablere digitale udstillinger.

Se alle tilbud fra: