Sorø Kunstmuseum

Samtidskunst

I dette forløb sætter vi fokus på samtidskunstens mange udtryksformer og diskuterer bl.a. kulturelle og samfundsmæssige spørgsmål.

Samtidskunsten er skabt i, forholder sig til og går i dialog med vores samtid. I forløbet fokuserer vi på samtidskunstens mange udtryksformer: video, lyd, fotografi, installation o.a. Vi undersøger, hvordan nye betydninger opstår, når kunsten inddrager nye medier og materialer, og hvordan dette bryder med tidligere tiders kunstformer og opfattelse af kunst. Med dette afsæt arbejder eleverne kreativt evt. i et værkstedsbesøg med at omsætte et ældre værk fra samlingen til en ny udtryksform.

SAMTIDSKUNST OG NYE MEDIER
Joachim Koester: "The Childrens Field/The Gunpowder House". Del af serien "Day for Night, Christiania", 1996.
Foto

Anders Sune Berg

©

Sorø Kunstmuseum

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 time
Pris:
350 kr.
Yderligere priser:
2 timer m. værksted: 800 kr.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Fag:
Billedkunst, Dansk, Historie, Samfundsfag
Læringsmål:
At lære om samtidskunstens udtryk og funktion i samfundet. At opnå viden om samtidskunstens forskellige medier og materialer samt disses betydninger og udtryksmuligheder. Evne til at udtrykke sig kreativt gennem nye medier og forskellige materialer.

Se alle tilbud fra: