Sorø Kunstmuseum

At sanse naturen langsomt

Vi undersøger, hvordan kunsten gennem forskellige tider arbejder med naturen. Hvad betyder naturen? Hvordan påvirker den vores liv og følelser? Hvordan kommer det til udtryk gennem kunsten?

Gennem en sanselig tilgang med konkrete øvelser undersøger vi værker, som arbejder med grænsen mellem det ekstreme og det rolige, det skræmmende og det dragende, det kunstige og det naturlige. Sammen med museets kunstformidler undersøger eleverne kunstværker, hvor naturen spiller en stor rolle. Vi zoomer ind på relevante værker og analyserer ud fra forskelle metoder deres tema og indhold.

At sanse naturen langsomt

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 time
Pris:
350 kr.
Yderligere priser:
2 timer m. værksted: 800 kr.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
1., 2., 3.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedfremstilling, Billedkunst - Billedkommunikation, Håndværk og design - Håndværk - materialer
Fag:
Billedkunst
Læringsmål:
Stimulere en nysgerrig og undersøgende tilgang til at opleve kunst og gå på museum; styrke viden om og forståelse for kunstfeltets mangfoldighed herunder kunstens materialer; understøtte elevernes evne til at samtale om visuelle udtryk; stimulere deres fantasi og lyst til at udtrykke sig kreativt.

Se alle tilbud fra: