Lejre Museum

Skjalden fortæller

Introduktion til sagn og myter om guder og helte.

I dette forløb får eleverne en introduktion til sagn og myter om Skjoldungeslægten, guden Odin samt den utrolige fortælling om helten Beowulf. Der er fokus på sagnet som fortælling og som mundtlig kilde. Sagnene fortælles i stemningsfulde omgivelser, hvor vi sammen taler om, hvad fortællingerne handler om. I fortællingen bruger vi udstillingens genstande, så historierne bliver visuelle. Bagefter går vi en tur i landskabet og ser det sted, hvor hallerne har ligget, og en begravelsesplads fra vikingetiden.

Fælles mål:

Børnehaveklassen – Kompetencemål: sprog 
Eleven er opmærksom på forskellige måder at anvende sprog på 
Dansk – kompetencemål: Fortolkning 
Eleven kan forholde sig til velkendte temaer gennem samtale om litteratur og andre æstetiske tekster 
Historie - kompetencemål: Kildearbejde 
Eleven kan anvende kilder til at opnå viden om fortiden 
Historie – kompetencemål: Historiebrug 
Eleven kan fortælle om, hvordan mennesker er påvirket af og bruger historie

Dus med sagn og guder
Skjalden fortæller
Foto

Ole Malling

©

Ole Malling

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
975 kr.
Yderligere priser:
Gratis for skoler i Lejre, Frederikssund og Roskilde kommuner jf. aftale
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3., 4., 5.
Kompetenceområde:
Historie - Kronologi og sammenhæng
Fag:
Dansk, Historie
Læringsmål:
Børnehaveklassen: Eleven kan gengive indholdet i enkelte sagn
Dansk: Eleven kan følge forløbet i sagnhistorier og dele fortællingen op i en begyndelse, midte og en slutning
Eleven kender til mundtlige fortællinger og deres karakteristika
Historie: Eleven kan videreformidle sagn og myter med historisk indhold

Se alle tilbud fra: