Lemvig Museum

Skolen i gamle dage

Gennem rollespil og fortælling oplever eleverne, hvordan det var at gå i skole i gamle dage.

Hvordan var det at gå i skole i "gamle dage"? Det kan klasser fra indskolingen og mellemtrinnet opleve på Lemvig Museum. Forløbet foregår som et rollespil. De møder overlærer Mathiesen, som lader børnene prøve, hvordan man lærte kongerække, salmevers m.m. Eleverne skal også skrive på tavle med griffel og med blæk på papir. Det er en skole med disciplin, og børnene står og går på række og skal tie stille, medmindre de bliver spurgt. Overlærer Mathiesen vil desuden fortælle og vise billeder fra skolen igennem de sidste 200 år.

Drengegymnastik på Lemvig skole
Drengegymnastik på Lemvig Skole.

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
75 min.
Pris:
500 kr.
Yderligere priser:
Gratis for Lemvig Kommunes børnehaver og skoler.

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
1., 2., 3., 4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Historie - Historiebrug
Fag:
Historie
Læringsmål:
At børnene lever sig ind i og får en forståelse for, hvordan det har været at være skoleelev gennem skolens historie.
Forløbet retter sig mod fagene dansk, historie og natur/ teknologi
Historie: Eleven kan skelne mellem typer af historiske fortællinger.
Fælles mål dansk: Eleven har viden om enkle sproglige, lydlige og billedlige virkemidler.
Natur/teknologi: Eleven kan undersøge, hvordan enkle mekanismer fra hverdagen fungerer.

Se alle tilbud fra: