Esbjerg Kunstmuseum

Skræddersyede forløb på Esbjerg Kunstmuseum

Vores omvisninger og workshops tilrettelægges specielt for den enkelte gruppe i samarbejde med læreren og ud fra klassetrin og særlige ønsker.

Arbejder man eksempelvis med krop og drama i dansk i indskolingen, planlægger vi gerne et forløb med dramatiske øvelser og 'kropslige forlængelser' af kunstværker, der kan give ny inspiration. Arbejder man eksempelvis med identitet/portrætter i udskolingen, udpeger vi gerne en række værker, der kan fungere som oplæg til diskussion og kobles til fagmålene i dansk. 

I vores workshops kombinerer vi samtaler i udstillingerne med praktiske øvelser i værkstedet. Dermed perspektiveres og forankres udstillingsoplevelsen gennem skabende processer.

Mål

På Esbjerg Kunstmuseum har vi siden midten af 1990’erne engageret os i nyskabende projekter på tværs af skole og museum og bl.a. forsket i børns møde med professionel kunst i undervisningssammenhænge. Resultaterne af vores projekter med børn, kunst og undervisning er i god overensstemmelse med væsentlige dele af folkeskolens overordnede formål om at fremme den enkelte elevs alsidige udvikling og skabe mulighed for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. 

Det er vores ambition, at eleverne oplever museet som et mulighedsrum, hvor alle perspektiver er lige gyldige, hvor man ikke kan fejle, og hvor det handler om at undersøge og at undre sig. Vi kan se på det samme kunstværk, men have vidt forskellige opfattelser af, hvad vi ser. Vores både kortere og længere undervisningsforløb viser bl.a.:

  • At eleverne udvikler sig både fagligt og personligt.
  • At eleverne opnår bedre selvværd og en åbenhed over for kunsten og tilværelsen generelt.
  • At eleverne øger deres evne til kritisk stillingtagen og evnen til at udtrykke deres egne meninger.
  • At eleverne øger deres samarbejdsevner og i højere grad lytter anerkendende til andre.
  • At elevernes sprogbrug bliver mere nuanceret og deres ordforråd større.
  • At eleverne får skærpet deres nysgerrighed, kreativitet, evne til fordybelse og lyst til at lære.

Har I særlige fag- eller kompetencemål, som I gerne vil have i spil, kan vi sammen finde ud af, hvordan kunsten kan være med til at understøtte disse.

Pris

En omvisning på en time koster 550 kr.

En workshop på halvanden time (inkl. materialer) koster 750 kr.

Alle undervisningsgrupper har fri entré.

Billeddialog
Dialoger ved Tobias Rehbergers installation Infections II
Foto

Esbjerg Kunstmuseum

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Yderligere priser:
550 kr. pr. time (inkl. moms)

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedanalyse
Fag:
Billedkunst, Dansk, Håndværk og design, Matematik, Natur/teknologi
Læringsmål:
Har I særlige fag- eller kompetencemål, som I gerne vil have i spil, kan vi sammen finde ud af, hvordan kunsten kan være med til at understøtte disse.

Se alle tilbud fra: