Skole-Kirke-Tjenesten

Sorg og livsmod

Når de mindste rammes af sorg.

Forløbet er tænkt til afvikling over ca. 14 dage, da emnet for mange elever i målgruppen vil være for tungt og alvorligt at skulle afvikle fx over to temadage.

Der er 6 film tilknyttet projektet, og man kan vælge, om man vil arbejde med nogle af filmene og problematikkerne eller med dem alle.

De omhandler dødsfald, skilsmisse, alkoholmisbrug, omsorgssvigt pga. fortravlede forældre, kronisk sygdom i familien og fattigdom.

Der er også mulighed for at indlægge et kirkebesøg i forløbet. 

Ordblomsten

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3.
Kompetenceområde:
Dansk - Kommunikation, Kristendomskundskab - Livsfilosofi og etik
Fag:
Dansk, Elevernes alsidige udvikling, Kristendomskundskab, Sproglig udvikling
Læringsmål:
Projektet "Sorg og livsmod - når de mindste mister" har til hensigt at klæde eleverne på til at forstå børn i sorg af forskellige slags og give dem handlemuligheder til at komme sørgende i møde.