Arbejdermuseet

SOSU- Mig og mit fag

Hvad er SOSU-hjælperes og -assistenters faglige identiteter? Hvordan udvikler man faglig identitet og stolthed?
Og hvordan blev SOSU-faget det, vi kender i dag?
Alt det og meget mere dykker vi ned i i forløbet “Mig og mit fag”. Her får SOSU-eleverne gennem dilemmabaseret arbejde koblet til fagets historiske udvikling styrket deres faglige identitet i mødet med fortidens og nutidens arbejdsmarked og -vilkår. Disse erkendelser bruger vi til at diskutere elevernes fremtidige arbejdsliv samt deres faglige identitet og profession.

SOSU- elever og historien 

”Mig og mit fag” henvender sig til GF 2-elever. Undervisningen er bygget op omkring dilemmaer, der knytter sig til SOSU-fagets professionalisering og udvikling fra ulønnet kvindearbejde til i dag at være et fag i sin egen ret baseret på uddannelse, faglighed og professionalisme. Igennem dilemmaerne kommer eleverne til i grupper at dykke ned i historiske dilemmaer og møde arbejds- og livsvilkår, som tjenestepiger, husassistenter og hjemmehjælpere har stået i før dem. Dilemmaerne perspektiverer  vi til elevernes egen faglighed og deres fremtidige arbejde for at se, om der er dilemmaer og arbejdsvilkår, der går på tværs af tid og rum.

Gennem genstande, poesi, citater og uddrag fra erindringer, vil eleverne stifte bekendtskab med Marie Christensen samt fagets professionalisering og organisering. Alt dette for, at de kan udvikle et sprog og en forståelse af deres egen individuelle faglige identitet og stolthed.

I forløbet vil vi facilitere de svære snakke om køn, arbejdsvilkår og ligestilling ud fra dialogisk-demokratiske principper til undervisningsfacilitering, og vi vil have et stærkt fokus på repræsentation af køn og seksualitet, så alle elever oplever, at det et trygt at deltage med ytringer, holdninger og refleksioner, lige som vi vil have et særligt fokus på sproglige deltagelsesmuligheder og tilgængelig
 

Københavns Tjenestepigeforenings møde i Søndermarken 1907

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
800 kr.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Ungdomsuddannelse
Erhvervsuddannelse:
EUD, EUX
Ungdomsuddannelse:
EUD, EUX
Fag:
Almen studieforberedelse
Læringsmål:
Forløbet understøtter fagformålet for SOSU-uddannelsen samt kompetencemålene for GF 2 – Din begyndende fagidentitet.

De omsatte læringsmål for forløbet er:
SOSU-eleverne kan redegøre for SOSU-uddannelsens udvikling og professionalisering
SOSU-eleverne kan italesætte deres rolle som fagprofessionel og deres forståelse af egen fagidentitet
SOSU-eleverne kan på baggrund af historiske dilemmaer reflektere over deres rolle som fagprofessionelle og på baggrund af dette udvikle evner til professionel stillingtagen og handling i mødet med borgerne både individuelt og i samarbejde.
SOSU-eleverne kan på baggrund af viden om fagets professionalisering og udvikling udvikle deres faglige stolthed.

Se alle tilbud fra: