Das Deutsche Haus

Spaß mit Deutsch

Sproglig leg på tysk om emner som fx "Bei mir zu Hause", "Körper und Kleider", "Weihnachten", "Landeskunde" og meget mere.

Der arbejdes med forskellige opgaver, hvor det handler om at snakke og forstå så meget tysk som muligt. Eleverne vil i løbet af dagen blive præsenteret for forskellige opgavetyper, som i højere grad fremmer forståelsen af, at tysk er let at lære. Der arbejdes med ordforråd, enkle sætningsstrategier samt "skjult" grammatik. Vi kan tænke forskellige emner ind i forløbet som fx "Bei mir zu Hause" med fokus på ordforråd om møbler, huset osv., "Körper und Kleider" eller "Weihnachten" (i juletiden). Derudover dækker vi en del Landeskunde. Til 8. klasse lægges der stor vægt på især dette område, men alle emner vil komme omkring Landeskunde.

Motivation og tysk er i fokus og understøttes af, at vi har en modersmålstalende underviser i tysk. Det gør, at eleverne får et autentisk møde med en tysker og virkelig prøver på at gøre sig umage med kommunikationen - både at forstå og at gøre sig forståelig. Her understøttes også det at anvende gættestrategier, genkendelighed i sprogene og kropssprog.

Vores aktiviteter lægger vægt på opgaveløsning i fællesskab. Vi leger sproget ind med brætspil, leg, bevægelse og konkurrencer. Hvis vejret tillader det, indtænker vi meget gerne udendørsaktiviteter.

Al undervisning sker i samspil mellem lærer-elev og eleverne imellem. Vi underviser meget analogt frem for digitalt, dog ikke udelukkende. Det betyder fx, at eleverne farvelægger med farveblyanter, spiller en særlig opfundet udgave af brætspillet Ludo, leger med legetøjsbiler på et gulvtæppe fra Ikea, hvor eleverne skal løse opgaver rundt omkring i den by, de kører rundt i osv. Vi oplever, at eleverne rigtig godt kan lide at få tingene i hånden frem for "bare at kigge på en skærm". 

Tilbuddet placeres på tirsdage og torsdage mellem kl. 9 og 13.15.

Eleverne arbejder med gulvkortet og finder informationer.
Eleverne arbejder med gulvkortet og finder informationer.

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
4 timer
Pris:
0 kr. Gratis
Yderligere priser:
Gratis for Hjørring Kommunes folkeskoler. Øvrige 3.000 kr.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
5., 6., 7., 8., 9.
Kompetenceområde:
Tysk - Kultur og samfund, Tysk - Mundtlig kommunikation
Fag:
Tysk
Læringsmål:
Eleverne kan:
- se ligheder mellem det danske og tyske sprog
- bruge ord om nære emner
- formulere tyske sætninger
- læse og besvare simple tyske spørgsmål
- indgå i lege, der foregår på tysk