Aabenraa Kommune - åben skole

Spildevand - er det bare vand?

Dine elever får en oplevelse for sanserne og forstanden, når de ser, hvordan spildevand fra tusindvis af husholdninger bliver renset.
Se og hør, hvordan det lyder, når store, grov riste sorterer spildevandet, hvorfor frø spirer i sand fra sorteringsapparater, og hvorfor vandet lugter i de store bassiner.
Der er lagt op til et brag af et besøg på rensningsanlægget, hvor Theis tager jer med ud på en øjenåbner om vores spildevand.

Spildevand

Indhold:

Et rensningsanlæg renser spildevand fra industri og husholdning. Spildevandet indeholder både organiske affaldsstoffer som fedt, kulhydrat og protein, men også patogene bakterier og giftstoffer som medicinrester, tungmetaller, tjærestoffer, nanopartikler samt diverse andre kemikalier, der er skyllet ud i afløbet eller endt i kloakken via afstrømning fra forurenede gader eller jordområder. Alle disse affaldsstoffer har, i større eller mindre grad, potentiale for at skade vandmiljøet og udgøre en trussel mod mennesker. I Danmark renses spildevandet både mekanisk, biologisk og kemisk på langt de fleste rensningsanlæg. Få en introduktion til, hvordan et rensningsanlæg fungerer. Spildevandet går igennem 3 forskellige typer rensning, mekanisk, biologisk og kemisk. Hvad sker der i de forskellige typer af rensning, og hvor kommer spildevandet så hen? Med andre ord tager dette besøg os med på spildevandets rejse fra a-z.

Besøget stiller også skarpt på, hvilke udfordringer vores spildevand har i fremtiden med globale klimaforandringer og udfordringer, der opstår med mikroplast og hormonforstyrrende stoffer. Hvad gør vi med dem, og hvor langt er forskningen?

Besøget er oplagt i forhold til arbejdet med de naturvidenskabelige temaområder:

Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan:
- kan f.eks. knytte an til vedvarende kontra ikkevedvarende energikilder, forurening af atmosfæren eller isolering af boliger.

Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer:
- kan f.eks. knytte an til vandets kredsløb, global drikkevandsforsyning, klimatilpasninger og spildevandsudledning.

Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer:
- kan f.eks. knytte an til ftalater, røgrensning, kødproduktion, industrielle symbioser eller transport. 

Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår:
- kan f.eks. knytte an til robotteknologi, bioteknologi eller fødevareteknologi.

Hvor:
Besøg og rundvisning foregår på rensningsanlægget på Stegholt 16, Aabenraa

Tilmelding og kontaktinformation:
Formidlingsagent Theis Kylling Hommeltoft: thh@arwos.dk, mobil 31 35 58 00

Transportpulje:

Transportpulje:
Virksomhedsbesøg støttes 100 % af transportpuljen
https://pucaabenraa.aula.dk/sundskole/transportpulje 

 

Spildevand og FN`s Verdensmål

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
Gratis
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedanalyse, Biologi - Perspektivering, Biologi - Undersøgelse, Fysik/kemi - Perspektivering, Fysik/kemi - Undersøgelse, Geografi - Perspektivering, Geografi - Undersøgelse
Fag:
Biologi, Fysik/kemi
Læringsmål:
Fællesfaglige fokusområder i biologi, geografi og fysik/kemi:
- Bæredygtig energiforsyning på globalt og lokalt plan.
- Drikkevandsforsyning for fremtidens generationer.
- Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer.