Bornholms Middelaldercenter

Spøger det på Stormandsgården?

Er I til gys og gru? Så er denne stemningsfulde og intense aftentur i skumringstiden lige noget for jer.

En stemningsfyldt aftentur på Bornholms Middelaldercenter. Med flagermuslygter i hænderne drager gruppen ud på en 2-timers fortælling om spøgelser, eventyr og folketro. Vi bevæger os rundt i det rekonstruerede middelalderområde på Bornholms Middelaldercenter, og gør bl.a. stop ved den hellige kilde, gabestokken og galgebakken.

Tror jeg på spøgelser? - Hvad er overtro, og er jeg overtroisk?

I dialog med børnene kommer formidleren ind på emner som naturens varsler, folketroens ritualer m.m. Hvordan forsøgte man f.eks. at gardere sig mod ulykke i middelalderen? Oplevelsen bliver mere og mere intens som mørket sænker sig, og bringer tanker frem som: Tror jeg selv på spøgelser? Er jeg også overtroisk? Hvad tror jeg på, og hvorfor? Hvorfor så menneskerne i middelalderen anderledes på ting end vi gør i dag?

Til sidst når gruppen frem til stormandens befæstede gård, hvor formidleren fortæller en historie inde i de stemningsfulde lokaler i køkkenhuset eller stormandens festsal. 

Praktisk information:
Da denne tur foregår om aftenen anbefales det at have varmt vind- og vandtæt tøj med i rygsækken. Mange bliver overrasket over den store temperaturforskel, der kan være fra den ene ende af øen til den anden. 
Da turene om dagen indeholder aktiviteter, skal der lige gøres opmærksom på, at denne tur ikke indeholder aktiviteter.

Baggrundsmaterialer:
Turen lægger op til videre refleksion om tro og overtro, og er velegnet som introduktion til et tværfagligt forløb mellem historie og f.eks. kristendomskundskab.
Der findes flere bøger om de underjordiske og bornholmske folkesagn:
Rasmussen, N.E. / Bøggild, Hansaage / Bornholms Sagnteater: Bornholmerhistorier, Rønne 1993.
Seier, A.F.V.: Bornholmske folkeminder, Rønne 1997.
Seier, A.F.V.: De underjordiske på Bornholm, Rønne 1981.
På hjemmesiden http://www.underjordiske.dk/ kan I finde bornholmske sagn og gamle beretninger om overtro og underjordiske, som tilknyttes til steder på Bornholm – bl.a. Rågelundsgård i Øster Herred, hvor det nuværende middelaldercenter ligger. 
BMC-Undervisningsmateriale
Her findes vores introbog til middelaldercentret ”Velkommen til middelalderen og til Bornholms Middelaldercenter”, og opgavearkene ”Levende Billeder”, som er målrettet mellemtrinet. De er opdelt i 5 tematiske grupper, men kan også kombineres efter egne ønsker. På samme side findes også hæftet ”Levende Billeder”, som er målrettet udskolingen og voksne.

 

Vil du vide mere om Skoletjenesten Bornholm?

www.skoletjenesten.dk/Bornholm Skoletjenesten

Bornholms Middelaldercenter

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
95 kr.
Yderligere priser:
95 kr. pr. elev, 2 lærere gratis i klasser med over 15 elever
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Historie - Historiebrug, Historie - Kildearbejde, Kristendomskundskab - Livsfilosofi og etik
Fag:
Historie, Kristendomskundskab
Læringsmål:
Faglige læringsmål:
Historie – Færdigheds- og vidensmål (4. kl.):
Historiske spor: Eleven kan bruge historiske spor i lokalområdet til at fortælle om fortiden.
Historiske scenarier: Eleven kan opnå viden om historie gennem brug af historiske scenarier.

Historie – Færdigheds- og vidensmål (6. kl.):
Historiske scenarier: Eleven kan opstille historiske scenarier for at få indsigt i samfundsforhold i fortiden.
Historisk bevidsthed: Eleven har viden om særtræk ved fortalt historie.

Kristendomskundskab – Færdigheds- og vidensmål (6. kl.):
Tro og Tvivl: Eleven kan udtrykke sig om betydningen af trosvalg for menneskers livsopfattelse.

Øvrige læringsmål:
At eleverne får styrket deres opmærksomhed på egne sanser som middel til oplevelse og erkendelse.
At eleverne bliver udfordret i deres opfattelse af tro og overtro og får en forståelse for trosforestillinger i et før-naturvidenskabeligt samfund.
At eleverne får styrket deres sociale kompetencer som gruppe i en uvant situation.