Lemvig Museum

Spor fra istiden - geologi på Lemvigegnen

Forløbet skal give eleverne en forståelse af Lemvigegnens landskabsdannelse og heraf følgende bosættelse. Undervisningen tilbydes alle klassetrin og tilpasses den enkelte klasse.

Landskabet på Lemvigegnen er resultatet af de dynamiske kræfter under og efter sidste istid. I forløbet anskueliggøres, hvordan isen har udgravet Limfjorden, opbygget morænebakkerne og dannet den flade hedeslette mod syd. Landskabet ved Lemvig er karakteristisk med smeltevandsdale og navnlig tunneldalen, hvori Lemvig by ligger.Forløbet kan med fordel tilrettelægges som en kombination af et besøg på museet og en byvandring.

Luftfoto, Lemvig
Lemvig Museum
Foto

Lemvig Museum

©

Lemvig Museum

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 time
Pris:
500 kr.
Yderligere priser:
Gratis for Lemvig Kommunes skoler.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Geografi - Kommunikation, Geografi - Modellering, Geografi - Undersøgelse, Geografi - Perspektivering, Historie - Kronologi og sammenhæng
Fag:
Geografi, Historie, Samfundsfag
Læringsmål:
Forløbet knytter sig til folkeskolen natur/teknologi og geografifag.
Natur/teknologi: Eleven kan beskrive hovedtræk af landskabsdannelse i Danmark.
Geografi: Eleven kan praktisk og teoretisk undersøge karakteristiske landskaber, Eleven har viden omdannelsen af danske landskabstyper, Eleven har viden om sammenhæng mellem naturgrundlag og produktion.

Se alle tilbud fra: