Naturcenter Amager Strand

Sten på Amager strand, skoler

Indsamling, observation og genkendelse gør børnene klogere på stentyper og særlige kendetegn.

Kan man føle forskel på sten? Hvordan genkender man forskellige typer af sten? Hvor kommer stenene fra? Og hvilke sten kan man egentlig finde her på stranden? 

Med spand, skarpe øjne og skovl går eleverne på stenjagt i strandens natur. Gennem observationer og genkendelse oplever eleverne, hvordan man kan finde mange forskellige typer af sten, og at nogle sten er lettere at genkende end andre. 

Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes egne erfaringer, og undervejs får eleverne mulighed for at undersøge, indsamle, sortere og bestemme sten samt at formidle deres nye viden.

Sten
Foto

Naturcenter Amager Strand

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Varigheden af undervisning tilpasses den enkelte gruppe. Undervisningen er gratis og forbeholdt folkeskoler og daginstitutioner fra Københavns og Frederiksberg Kommune
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3.
Kompetenceområde:
Natur/teknologi - Kommunikation, Natur/teknologi - Undersøgelse
Fag:
Natur/teknologi
Læringsmål:
Eleverne kan udføre enkle undersøgelser med brug af enkelt udstyr.

Eleverne har viden om enkle undersøgelsesmetoder.

Eleverne kan fortælle om egne resultater og erfaringer.

Se alle tilbud fra: