M/S Museet for Søfart

Stik til søs som matros – Oplevelse, leg og sanser

Forløbet er inspireret af livet på skoleskibene i Danmark. Eleverne vil opleve nogle rollepilssekvenser som er direkte efterligninger af livet på skoleskibene.

Undervisningsforløbet egner sig særligt godt til lejrskoler

Havn, hyring, søfartsbog, lastning, knob og navigation er vigtige elementer i rollespillet, hvor eleverne er matroser i arbejde for skibets kaptajn. De får en hands-on oplevelse af livet, dagligdagen og samarbejdet til søs og lærer om udviklingen i søfart fra sejl, damp og til motor. Forløbet indeholder aktiviteter, som eleverne skal udføre individuelt, i mindre grupper og fælles på klassen.

Bemærk: 0.-3. klasser kan ifbm. booking af undervisningsforløb også booke en times Leg i DRØMMESKIBET - et 400m2 stort indendørs legemotorskib. Det er gratis ved booking af et undervisningsforløb. Se mere her: https://mfs.dk/leg-i-dr%C3%B8mmeskibet 

Der skal prøves kræfter med knob
Stik til søs som matros
Foto

Maria Dønvang

©

Maria Dønvang

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 time
Pris:
650 kr.
Yderligere priser:
Gratis for folkeskoler i Københavns kommune
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3., 4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Dansk - Kommunikation, Historie - Historiebrug, Historie - Kronologi og sammenhæng
Fag:
Dansk, Elevernes alsidige udvikling, Historie, Natur/teknologi, Uddannelse og job
Læringsmål:
- at eleverne oplever en undervisningsform med højt læringspotentiale, hvor alle kan være med
- at eleverne får en god, fælles klasseoplevelse
- at eleverne får redskaber til at sammenligne sømændenes levevilkår om bord på et skib med egne levevilkår i dag
- at eleverne afprøver forskellige sømandsaktiviteter og smager en beskøjt