Ragnarock

Stjernedrømme - er det dit band, der går fra Upcoming til succes.

Sæt elevernes danskfaglige kompetencer på spil på en kreativ, sjov og inddragende måde. Det er kun det bedste band, der vinder.

Dette forløb er en faglig forlængelse af RAGNAROCKs interaktive spil "Upcoming", hvor eleverne skal dyste om at få succes med deres fiktive band. I forløbet skal eleverne vælge en opgave inden for kategorierne ART, FILM, SOUND og TEXT, som de i grupper skal løse efter særlige faglige krav. Eleverne vælger blindt deres opgaver efter emne og en overskrift, fx ART – Pladecover, TEXT – Pressemeddelelse, og derfor vil eleverne blive fagligt udfordret, da de ikke på forhånd kender opgavens indhold og faglige krav. Eleverne slippes løs i udstillingen, hvor de skal spille "Upcoming" og samle inspiration til deres kreative opgaver. Efterfølgende får eleverne tid til at lave deres kreative opgaver, som de skal præsentere for resten af klassen. Hvis de laver nogle gode opgaver og kan fremlægge opgaver ift. de krav, de skal overholde, så vil grupperne have mulighed for at få de afgørende ekstra point, som gør, at de kan vinde over de andre!

I forløbet får eleverne mulighed for at arbejde med billedanalyse, digtanalyse, nyhedskriterier samt egenproduktion af pladecover, storyboards, pressemeddelelse, interview, Facebook-sider, reklamer etc. Eleverne får mulighed for at opnå kompetencer inden for IT og medier i forhold til deres egen rolle som kritisk undersøger, analyserende modtager, målrettet og kreativ producent samt som ansvarlig deltager. Der vil være enkelte opgaver, hvor eleverne skal læse og forstå engelsksprogede tekster, og de skal med hjælpemidler selv formulere tekster på engelsk. Derudover vil eleverne, i nogle opgaver, arbejde med identitetsmarkører og forskellige historiske subkulturer. Eleverne får i forløbet "Stjernedrømme" mulighed for at arbejde med at udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billeder samt give en sammenhængende fremlæggelse af deres valg for resten af klassen.

Upcoming - er det dit band, der får succes og bliver Idolernes Idoler.

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2½ time
Pris:
1200 kr.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Ungdomsuddannelse
Erhvervsuddannelse:
Læreruddannelser
Ungdomsuddannelse:
HF, HHX, HTX, STX, VUC
Fag:
Dansk
Læringsmål:
Dansk – STX/HF:
• Eleven skal kunne udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt som skriftligt.
• Eleven skal kunne demonstrere kendskab til og forholde sig til det moderne medie-billede, herunder kunne analysere og vurdere teksters kommunikative betydning samt mediets rolle i kommunikationen.
• Eleven skal kunne analysere, fortolke og perspektivere primært fiktive tekster i alle medier.

Dansk – HTX:
• Eleven skal kunne formidle viden og budskaber overbevisende og præcist i mundtlig form, deltage i diskussioner med argumenterede indlæg og indgå i dialog og samtale, der er tilpasset situationen.
• Eleven skal kunne analysere, fortolke og perspektivere digitale medier og medieprodukter og sætte dem i relation til deres produktions- og receptionsvilkår.