Ragnarock

Stjernedrømme for udskolingen

Er det dit band, som får succes? Sæt elevernes danskkompetencer i spil på en sjov, kreativ og inddragende måde med masser af konkurrence. Det er kun det bedste band, der vinder. Undervisningsforløb der kobles med det interaktive spil "Upcoming" i udstillingen.

Dette forløb er en faglig forlængelse af RAGNAROCKs interaktive spil "Upcoming", hvor eleverne skal dyste om at få succes med deres fiktive band. I forløbet skal eleverne vælge en opgave inden for kategorierne ART, FILM, SOUND og TEXT, som de i grupper skal løse efter særlige faglige krav. Eleverne vælger blindt deres opgaver efter emne og en overskrift, fx ART – Pladecover, TEXT – Pressemeddelelse, og derfor vil eleverne blive fagligt udfordret, da de ikke på forhånd kender opgavens indhold og faglige krav. Eleverne slippes løs i udstillingen, hvor de skal spille "Upcoming" og samle inspiration til deres kreative opgaver. Efterfølgende får eleverne tid til at lave deres kreative opgaver, som de skal præsentere for resten af klassen. Hvis de laver nogle gode opgaver og kan fremlægge disse ift. de krav, de skal overholde, så vil grupperne have mulighed for at få de afgørende ekstra point, som gør, at de kan vinde over de andre!

I forløbet får eleverne mulighed for at arbejde med billedanalyse, digtanalyse, nyhedskriterier samt egenproduktion af pladecover, storyboards, pressemeddelelse, interview, Facebook-sider, reklamer etc. Eleverne får mulighed for at opnå kompetencer inden for IT og medier i forhold til deres egen rolle som kritisk undersøger, analyserende modtager, målrettet og kreativ producent samt som ansvarlig deltager. Der vil være enkelte opgaver, hvor eleverne skal læse og forstå engelsksprogede tekster, og de skal med hjælpemidler selv formulere tekster på engelsk. Derudover vil eleverne, i nogle opgaver, arbejde med identitetsmarkører og forskellige historiske subkulturer. Eleverne får i undervisningsspillet "Upcoming" mulighed for at arbejde med at udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billeder samt give en sammenhængende fremlæggelse af deres valg for resten af klassen.

Upcoming - er det dit band, der får succes og vinder over de andre?

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2½ time
Pris:
1200 kr.
Yderligere priser:
Gratis for skoler i Roskilde, Lejre og Frederikssund Kommuner.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Dansk - Fremstilling, Dansk - Kommunikation, Engelsk - Mundtlig kommunikation, Engelsk - Skriftlig kommunikation, Musik - Musikalsk skaben, Musik - Musikudøvelse
Fag:
Dansk, Musik
Læringsmål:
DANSK
• Eleven kan vurdere tekstens sproglige virkemidler og ordvalgets betydning for budskabet samt selv bruge sproglige og billedlige virkemidler i sin fremstilling.
• Eleven kan disponere og layoute stof så det fremmer hensigten med produktet.
• Eleven kan forberede og fremstille multimodale produktioner.
• Eleven bruger sin viden om virkemidler, grafisk design og efterproduktion.
• Eleven kan respondere på forholdet mellem produktion og genre.
• Eleven kan argumentere og informere.
• Eleven bruger sin viden om retoriske virkemidler, talehandlinger og positionering.
• Eleven bruger sin viden om opbygning af artikler og interviewteknik.
• Eleven kan bruge kroppen som udtryk og har viden om krop og identitet.
• Eleven bruger sin viden om sammenhængen mellem digitale teknologier og kommunikation.

ENGELSK
• Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på baggrund af indhentede informationer.
• Eleven kan tilpasse en sproglig fremlæggelse efter mål og modtager samt planlægge en mundtlig fremlæggelse.
• Eleven kan forstå centrale synspunkter i autentiske tekster.
• Eleven kan udtrykke sig skriftligt afpasset formål.
• Eleven kan stave på engelsk med hjælpemidler.
• Eleven kan skrive med rimelig sproglig præcision.