Makerspace Aabenraa

Superdyr med digital design

Har du nogensinde hørt eller set en ugleræv eller en flagerhare, en pigørn eller en Kronglente?
Nu kan du i samarbejde med Makerspace Aabenraa, skabe dit helt eget superdyr. og samtidig give dit superdyr en ekstra feature som forskellige sanser eller bevægelser igennem kodning med Microbit. Et tværfagligt forløb for både mellemtrin og udskolings klasser.
I fællesskab arbejder vi både hjemme på din skole og i Makerspace Aabenraa.
Der tages afsæt i ultra:bit indsatsens undervisningsforløb, som er udviklet af DR i samarbejde med CFU.

Vær opmærksom på at tilbuddet er gratis såfremt I er medlem af Makerspace samarbejdet


Indhold:

I samarbejde med egen skole og Makerspace, arbejder eleverne tværfagligt med Håndværk/ Design, dansk, matematik, n/t, biologi, geografi og teknologiforståelse - Digitalt design og teknologisk handleevne.

Eleverne skal gennem arbejde med designcirklen undersøge og bygge  deres eget superdyr, med vinden og inspiration hentet fra " Vores vidunderlige natur" og " danske dyr i naturen". Dernæst bygger eleverne en prototype og giver " det nye dyr"  liv med microbit kodning. Ved hjælp med kodning af sanser og bevægelses sensorer, kan eleverne nu præsenterer deres superdyr med helt unikke udseender og sanse og bevægelsesmønstre.

Forberedelse på egen skole:

Den første del af undervisningsforløbet foregår på egen skole, hvor eleverne guides igennem designcirklens første elementer: Designudfordringen, feltundersøgelse og idegenering. Denne første del er beskrevet i vedhæftet fil om selve undervisningsforløbet. Der er ikke sat tid på denne del af forberedelsen. Det er op til den enkelte underviser eller aftale med MS

OBS: Microbit kodning: Det er væsentligt at eleverne kender til kodning af Microbit, inden de kommer ind i Makerspace.

I Aabenraa Makerspace:

De Sidste faser af designcirklen foregår i Makerspace Nygadehuset, med de 3 sidste elementer i Desgincirklen - fabrikation, kodning og præsentation/ argumentation. Forvent en tidsramme på 4 timer. 

Hvad: Undervisningsforløb er vedhæftet.

Pris: For skoler der har aftale med MS, er tilbuddet gratis

For øvrige skoler er prisen 800 kr. pr. forløb.

Kontakt og tilmelding: Nærmere oplysninger og bookning kontakt Projektleder Merete Barrit mbha@aabenraa.dk eller 23391089

Superdyr

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
4½ time
Pris:
800 kr.
Max deltagere:
24 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6., 7., 8.
Kompetenceområde:
Biologi - Kommunikation, Biologi - Undersøgelse, Dansk - Læsning, Geografi - Undersøgelse, Håndværk og design - Håndværk - forarbejdning, Håndværk og design - Håndværk - materialer, Natur/teknologi - Undersøgelse
Fag:
Billedkunst, Biologi, Dansk, Geografi, Håndværk og design, Innovation og entreprenørskab, It og medier, Natur/teknologi
Læringsmål:
jeg har kendskab til danske dyr
Jeg har kendskab til simpel blockprogrammering
Jeg har kendskab til designcirklen og digitalt design
Jeg har en strategi for at arbejde med et digitalt artefakt