Nordsøen Oceanarium

Tæt på silden

Undersøgelse af døde sild og levende fisk.

Gennem dialog og egne studier af døde sild i grupper på 2-3 personer arbejder eleverne med sammenhængen mellem fiskens udseende og levevis i vådlaboratoriet. Vi bruger stereolupper til at studere, hvordan silden æder sin føde. Ved akvarierne studerer vi fiskenes bevægelser. Et tilrettet forløb kan gennemføres på skoler i Hjørring Kommune.

tæt på silden

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 time
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Tilbuddet er gratis for skoler i Hjørring Kommune. Andre skoler betaler 700 kr. pr. forløb + 55 kr. pr. elev i entré.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
2., 3.
Kompetenceområde:
Natur/teknologi - Undersøgelse
Fag:
Natur/teknologi
Læringsmål:
Eleverne kan undersøge og røre ved en død fisk og bruge dissektionssaks og stereolup i forbindelse med denne undersøgelse. Eleverne kan beskrive en fisks udseende og levevis.