Matematikkens Hus

Talforståelse

Positionssystemets opbygning.

Forskellige workshops omhandlende tallenes rækkefølge og opbygning

Gennem leg og spil arbejdes der med sortering, enere og tiere samt veksling

Fokus på elevernes forforståelser og refleksioner gennem tegninger og fortællinger

Forløbet kan bookes alle ugens dage

Alma og Marie sorterer og tæller. Der sorteres efter form, farve og antal
Alma og Marie sorterer og tæller
Foto

Birgit Neldeborg

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
4 timer
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Gratis for Hjørring Kommunes folkeskoler. Øvrige: 3.500 kr. pr. dag
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1.
Kompetenceområde:
Matematik - Matematiske kompetencer, Matematik - Tal og algebra
Fag:
Matematik
Læringsmål:
Eleven kan anvende naturlige tal til at beskrive antal og rækkefølge.

Eleven har viden om naturlige tals opbygning i titalssystemet.