Matematikkens Hus

Talforståelse og regnestrategier

Vi arbejder gennem spil og aktiviteter med talforståelse og regnestrategier.

Talforståelse

Førfaglige og faglige begreber

Regnestrategier

"Lære at lære" – hvad kan jeg selv gøre for at huske bedre og lære nyt

Købmandsvarer
Regnestrategier gennem købmandsleg.
Foto

Johanne Neldeborg

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
4 timer
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Gratis for Hjørring Kommunes folkeskoler. Øvrige 3500 kr. pr. dag
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Matematik - Tal og algebra
Fag:
Matematik
Læringsmål:
Eleven kan mundtligt og skriftligt kommunikere varieret med og om matematik
Eleven kan anvende fagord og begreber mundtligt og skriftligt
Eleven kan udføre beregninger med de fire regningsarter indenfor naturlige tal