Aarhus Teater

Teaterværksted - på Aarhus Teater

I teaterværkstedet arbejder eleverne kropsligt med tematikker og æstetiske greb fra en af Aarhus Teaters aktuelle forestillinger. Gennem forskellige teaterøvelser klædes eleverne gradvist på til den afsluttende visningsopgave, der skaber forløbets røde tråd. På den måde får eleverne en unik mulighed for at forstå sig selv i forhold til den relevante forestilling.

Teaterværkstedet tilrettelægges specifikt efter det pågældende klassetrin og henvender sig derfor både til elever og lærere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Værkstederne foregår på Aarhus Teater og varetages af en professionel teaterpædagog. Der kræves ingen forkundskaber hos eleverne.

Hvad får du og dine elever ud af et teaterværksted?

Arbejdet i teaterværkstedet kan bidrage til, at eleverne får et mere varieret og nuanceret forhold til kunst og kultur ved at prøve scenekunsten på egen krop. At de faglige kompetencer som fx bedre sprogforståelse, mundtlig fremstilling og fortolkning styrkes. Og ikke mindst, at elevernes selvværd og fællesskabsfølelse øges.

Teaterværksted
TEATERVÆRKSTED
Foto

Aarhus Teater

©

Aarhus Teater

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
3 timer
Pris:
1000 kr.
Yderligere priser:
Prisen er for skoler i Aarhus kommune ( Her kan der også søges refusion hos hos ULF). Skoler uden for kommunen: 2000 kr.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Dansk - Fortolkning, Dansk - Fremstilling, Dansk - Kommunikation, Drama - Dramaanalyse, Drama - Dramaproduktion, Elevernes alsidige udvikling
Fag:
Dansk, Drama, Elevernes alsidige udvikling
Læringsmål:
Med en kombination af fysiske og mentale øvelser, der sætter krop og hoved i spil, oplever eleverne et både personligt og aktuelt møde med Aarhus Teaters forestillinger.

Se alle tilbud fra: