Lemvig Museum

Thøger Larsen – en digter under stjernerne

Husmandssønnen, der blev en af Danmarks store digtere.

Digteren Thøger Larsen (1875-1928) var en alsidig begavelse. Han var først og fremmest digter og skrev to af Danmarks mest elskede sange, men han var også avisredaktør, amatørastronom, tegner, sprog- og myteforsker. Og han lærte det hele ved selvstudie. Han kunne 6-7 forskellige sprog og oversatte bøger fra bl.a. oldnordisk og persisk, han konstruerede sin egen stjernekikkert og beregnede f.eks., hvornår den næste solformørkelse skulle være i år 2142.

Med afsæt i Thøger Larsens interesser begiver vi os på rejse ind i digtningen og filosoferer sammen med ham om meningen med livet og døden. For Thøger Larsen var menneskets liv på jorden en del af et større kredsløb – af slægternes gang og af universet. Vi begiver os sammen med ham på rejse ud i solsystemet og universet.

Museet har også en Digterrute (se https://danskedigterruter.dk/rute/thoger-larsen/ ) planetsti, der fører de gående (eller cyklende) gennem Thøger Larsens bakkede landskab. Planetstien er en skalamodel af solsystemet i målestokken 1:1 milliard, og museumsbesøget fungerer som en god introduktion til vandringen på digterrute/Planetstien med eller uden guide.

Undervisningen tilpasses den enkelte klasse. Små opgaver med digtning, sprog eller astronomi kan indgå.

Thøger Larsen – en digter under stjernerne
Thøger Larsen
Foto

Lemvig Museum

©

Lemvig Museum

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
500 kr.
Yderligere priser:
Gratis for klasser fra Lemvig Kommune
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Dansk - Fortolkning, Fysik/kemi - Perspektivering, Kristendomskundskab - Livsfilosofi og etik, Natur/teknologi - Perspektivering
Fag:
Dansk, Fysik/kemi, Historie, Kristendomskundskab, Natur/teknologi
Læringsmål:
Forløbet er velegnet som tværfagligt forløb, idet det knytter sig både til natur/teknologi og fysik/kemi undervisning, men også kan anvendes i forbindelse med historie- og danskforløb.
Historie: Eleven kan skelne mellem typer af historiske fortællinger.
Natur / teknologi: Eleven har viden om hovedtræk af solsystemets opbygning.

Se alle tilbud fra: