Frihedsmuseet

Til modstand?

Gå under jorden i besættelsestidens Danmark og kom helt tæt på modstandskampen under 2. verdenskrig.
I besættelsestidens skyggefulde gader møder vi forskellige historiske personer. Alle har valgt side, og alle må møde konsekvenserne. Vi møder danskere, der går til modstand, samarbejder med tyskerne eller blot forsøger at fortsætte hverdagen som normalt. Det var ikke altid let at vælge side. Befolkningen og landets ledere stod over for mange moralske og personlige dilemmaer i mødet med den tyske værnemagt.

I forløbet arbejder eleverne med dilemmaer centreret omkring de historiske personer, de møder i udstillingen. Vi starter med en introduktion til besættelsen, og derefter fokuserer vi på nogle af personerne og temaerne i udstillingen. Med udgangspunkt i det arbejder eleverne i grupper med forskellige dilemmaer centreret omkring modstand, samarbejde og konsekvenserne deraf. Afslutningsvis fremlægger og diskuterer eleverne dilemmaerne, og der perspektiveres til nutidens debat af besættelsen.

Vi anbefaler at klassen er inddelt i 5 grupper hjemmefra, så I selv kan tage højde for klassesammensætning og gruppedynamik.

Frihedskæmpere uden for St. Petri Skole
Frihedskæmpere uden for St. Petri Skole.
Foto

Jørgen Nielsen

©

Nationalmuseet

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
750 kr.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Ungdomsuddannelse
Ungdomsuddannelse:
HF, HHX, STX
Fag:
Dansk, Historie
Læringsmål:
Reflektere over samspillet mellem fortid, nutid og fremtid samt over mennesket som historieskabt og historieskabende.

Formulere historiske problemstillinger og relatere disse til elevernes egen tid.

Analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke fiktive tekster i alle medier.

Se alle tilbud fra: