Vendsyssel Historiske Museum

Tipoldemors skole

En skoledag anno 1900.

Eleverne oplever, hvordan det var at være barn i år 1900. Før forløbet tildeles hver elev en person, som de skal lege, at de er under museumsbesøget. Personerne finder I i vedhæftede hæfte. Bagerst i hæftet er der en lærervejledning. Dagen starter med, at vi iføres tøj, så vi ligner børn fra år 1900. Derefter går vi en lille tur i byen, hvor børnene fortæller om dem selv, når vi passerer deres hus. På museet oplever vi efterfølgende en skoledag anno 1900 med morgensang, salmevers, læsning, regning og blækskrivning. Der arbejdes med fx bibelhistorie, regning og dansk. Arbejdsformen svarer til datidens mht. form og indhold.

Før: Læs lærervejledning i vedhæftede hæfte, og sørg for at børnene er forberedte på at "være" en af personerne i hæftet. Det er en god idé, at du som lærer gør dig overvejelser om, hvilke elever der under forløbet har størst udbytte af at blive tildelt en person med høj social status.

Under: Medbring en lille madpakke

Efter: Når I er tilbage på skolen, bearbejdes de indtryk, eleverne har fået under forløbet. Det er vigtigt, at eleverne får mulighed for at sætte ord på deres oplevelse af at blive tildelt en social status. Se flere idéer til efterbearbejdning i vedhæftede lærervejledning. 

Supplerende materiale: Bonanza.dk ligger en fin lille film om at være barn i perioden 1900-1910, som evt. kan ses inden besøget. 

 

tipoldemors skole

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
3½ time
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Gratis for privat og folkeskoler i Hjørring Kommune. Øvrige 800 kr.
Max deltagere:
24 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
3., 4., 5.
Kompetenceområde:
Dansk - Fremstilling, Historie - Historiebrug
Fag:
Dansk, Historie
Læringsmål:
Rollespilselementet styrker vores historiske empati, og vi lærer at perspektivere vores egen skoledag til tidligere tiders. Vi øver os i at læse en tekst, huske dens indhold og kunne gengive det til andre i mundtlig form.