Aabenraa Kommune - åben skole

Tobaksforebyggelse i 8. klasse – SNUSfornuftig tobak?

Vidste du, at en betydelig andel af dine elever efterspørger mere undervisning om bl.a. rygning?

Gennem genstandsdidaktik, øvelser og gruppearbejde forholder vi os til snus. Eleverne opdeles i grupper, som aktivt skal forholde sig til hvert deres underemne. Ved at arbejde i grupperne med de styrende spørgsmål, vil eleverne til sidst kunne fremlægge deres emne og resultater for klassen samt stille et reflekterende og perspektiverende spørgsmål til den afsluttende dialog på klassen.

Trin:                    8. årgang

Sted:                   Forløbet afvikles klassevis på den enkelte skole

Underviser:        Klassen får besøg af en formidler fra CFU, som varetager undervisningen, derfor ingen forberedelse. En af klassens faste lærere skal være til stede i klassen

Fag:                    Undervisningen dækker mål fra faghæftet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab og lægger sig op ad danskundervisningen

Pris:                   Gratis tilbud fra Aabenraa Kommune via CFU

Booking:           CFU-sundhed@ucsyd.dk / 7266 5903

SNUSfornuftig Tobak?
SNUSfornuftig Tobak?

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
8.
Kompetenceområde:
Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab - Sundhed og trivsel
Fag:
Dansk, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Læringsmål:
- Eleven kan vurdere sundhedsfaktorer i relation til eget liv
- Eleven har viden om sundhedsfaktorer, som er særligt relevante for unge
- Eleven har viden om faktorer der skaber ulighed i sundheden

Sted