Esrum Kloster & Møllegård

TRO, MAGT & KAOS – et spil om reformationen

Et læringsrollespil, hvor eleverne er aktive medspillere i begivenhederne, der leder op til reformationen. Som repræsentanter for en fiktiv adelsfamilie skal de træffe valg og foretage handlinger. De afgør selv, om Danmark bliver reformeret eller ej!

Den tyske munk Martin Luther banker sine berømte teser op på kirkeporten i Wittenberg i 1517 og starter hermed en bevægelse, der fører til reformationen af den danske kirke i 1536 og dermed også nedlæggelsen af klostervæsenet.

I læringsrollespillet "TRO, MAGT & KAOS" bliver eleverne aktive medspillere i den periode, der ledte op til reformationen, og deres valg og handlinger gennem spillet afgør, hvordan historien udspiller sig.

Eleverne er repræsentanter for en fiktiv adelsfamilie med stærke koblinger til Esrum Kloster og klostervæsenet. Spillets ramme udgøres af en række faktiske nedslag i historien blandet med fiktive personer. Eleverne skal i deres familier træffe skæbnesvangre valg og indgå alliancer inden for kirken eller kongehuset for at undgå, at samfundet kollapser. I sidste ende er det dem selv, der afgør, om Danmark bliver reformeret eller ej!

Natmus
Foto

Natmus

©

Natmus

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
750 kr.
Max deltagere:
32 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Ungdomsuddannelse
Ungdomsuddannelse:
HF, STX, VUC
Fag:
Historie, Religion
Læringsmål:
Eleven kan redegøre for magtforskydningen i det danske samfund i forbindelse med reformationen og for reformationens centrale begivenheder og nøglepersoner i Danmark.

Eleven kan forholde sig kritisk til kontrafaktisk historisk fakta og dilemmaorienteret historiebrug.

Eleven kan reflektere over reformationens betydning for samfundet og udvikling af reformationen i en dansk og europæisk kontekst.

Eleven kan genkende religiøse tendenser og samfundsmæssige strømninger i perioden, der i sidste ende førte til klostervæsenets nedlæggelse i Danmark.

Eleven kan identificere forskellen mellem kristendomsopfattelsen i den katolske kirke og i den evangelisk-lutherske kirke i Danmark.