Hvolris Jernalderlandsby

Ulddag

Eleverne møder fårene på Hvolris. Vi har Gute Udegangsfår, som er en af de racer, som kommer tættest på jernalderens får.

Eleverne møder fårene på Hvolris, og i stalden får de indblik i pasning af dyrene og lærer, hvordan man omgås dyr.

Eleverne får hænderne i den klippede uld og kan føle, se og lugte ulden. De hører om kartning og håndspinding og kan selv forsøge sig. Derudover får de lov til at føle på forskellige uldstoffer. Alle filter en bold, som de får med hjem.

Kartning, spinding, filtning. Aktiviteterne kan tilpasses klassetrin.

Møde med dyrene og instruktion i, hvorledes man omgås dyr.

Efterbehandling: Tag en snak på klassen om oplevelserne på Hvolris. Se på din egen garderobe – hvor meget uldtøj har du? Perspektivér til nutiden, og tal om, hvordan tøj produceres i dag, og hvilke konsekvenser det har for naturen.

Formål: Eleverne lærer om uld – fra får til klæde. Sanserne kommer i brug, mens eleverne får forståelse af fortidens husdyrhold og tøjproduktion.

Eksempler fra Fælles Mål:
Historie: Eleven kan perspektivere egne og andres historiske fortællinger i tid og rum.
Håndværk og design: Eleven har viden om enkel materialeforarbejdning. Eleven kan forarbejde bløde og hårde materialer efter instruktion.

Gutefåret er en af de racer, der er tættest på Jernalderens fårerace.
Eleverne møder Gutefårene på Hvolris.
©

Hvolris Jernalderlandsby

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
4 timer
Pris:
800 kr. Gratis
Yderligere priser:
Gratis for folkeskoler i Viborg Kommune. Friskoler, privatskoler o. lign. samt skoler udenfor Viborg Kommune bedes kontakte os for tilbud, gerne på mail. Udgangspunktet er 800 kr. for én vejleder og max. 28 elever.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Biologi - Undersøgelse, Håndværk og design - Design, Håndværk og design - Håndværk - forarbejdning, Håndværk og design - Håndværk - materialer, Historie - Historiebrug, Historie - Kronologi og sammenhæng
Fag:
Håndværk og design, Historie, Natur/teknologi
Læringsmål:
Eleverne lærer om fortidens materialer, deres brug og forarbejdning. Dette holdes op mod nutidens brug af syntetiske materialer og maskiner.